En behandling starter med en kort samtale, hvor vi får klarlagt din situation og dine udfordringer. Herefter udfører jeg en grundig undersøgelse og screening af dine muskler for at identificere kompensationsmønstre, som ofte kan være årsagen til dine smerter eller skader.

Min tilgang er holistisk, og jeg ser kroppen og psyken som en sammenhængende enhed. Langvarige smerter eller fysiske og mentale overbelastninger kan hæmme hjernen i at bruge den optimale muskelsynergi, hvilket kan resultere i kompensations- og bevægelsesmønstre, der ikke er hensigtsmæssige.

En vigtig del af behandlingen er at få bevidstgjort dine krops dårlige vaner og mønstre, som ofte sker helt ubevidst. For at ændre noget i vores liv, er det nødvendigt at forstå, hvad der ikke fungerer, og hvorfor vi handler, som vi gør. Når du får en forståelse af årsagen til dine kropslige eller mentale udfordringer, bliver det meget nemmere at arbejde med dem.

Jeg kombinerer ofte BeActivated behandling, ManuVision behandling og træningsvejledning, afhængigt af hvilke problematikker vi skal arbejde med.